The story

BEHIND THE

RESOURCE HOUSE

We nemen geen genoegen meer met de wegwerpmaatschappij waarin we leven. Het tekort aan grondstoffen en de hoge kosten als resultaat zijn van de tegenwoordige sloopwerkzaamheden vragen om een respectvollere omgang. De bouwmaterialen liggen letterlijk voor het oprapen, maar belanden nu op de stort. Daar willen wij, het team achter het Resource House, verandering in brengen!

Voor het Resource House gebruiken we alleen materialen die duurzaam gewonnen zijn, zodat onze kostbare grondstoffen gespaard blijven en onze CO2 uitstoot aanzienlijk verminderd. Het Resource House bestaat nu al uit maar 66% hoogwaardig hergebruikt materiaal! Het streven is de woning in de komende jaren zo ver door te ontwikkelen dat we komen tot een hergebruikpercentage van 100%.

Nederland verandert, op dit moment sneller dan ooit. Dit heeft natuurlijk te maken met vergrijzing, maar ook met de samenstelling van huishoudens en sterk veranderende woonwensen. Al deze ontwikkelingen zijn een sterke indicator voor de toekomstige woonvraag, waar het Resource House met haar uiterst flexibele en modulaire karakter op inspeelt: de woningvoorraad wordt levensloopbestendig.

Delen