TEAM

RESOURCE HOUSE

TRANSITIEPARTNERS

  • LAUDY Bouw & Ontwikkeling is een innovatieve bouwer gefundeerd op ruim 160 jaar ervaring. LAUDY ontwikkelt, restaureert, renoveert, realiseert en onderhoudt vastgoed en heeft als missie om met innovatieve diensten en producten duurzaam bij te dragen aan de best mogelijke condities voor mens, milieu en maatschappij. Binnen het team is LAUDY verantwoordelijk voor het inbrengen van kennis en kunde ten aanzien van het ontwerpproces vanuit bouwtechnisch oogpunt.
  • Geonius is een hoogwaardig ingenieursbureau in de sectoren infrastructuur, water, milieu, geotechniek, landschap, ecologie en bouw. Ze zijn verantwoordelijk voor informatieverstrekking betreffende maatvoeringen, het toevoegen van 3D-aspecten ten behoeve van het ontwerpproces en het opstellen van een Building Information Modeling (BIM) model.
  • Re Use Materials zet zich actief in voor het circulair maken van de sloop- en bouwwereld door hoogwaardig hergebruik van materialen. Ze zijn o.a. verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Resource House, de bepaling van maakbaarheid, onderzoek naar eco-efficiëntie en implementatie van nieuwe technieken binnen het productieproces.
  • All round sloopbedrijf OCT Sloop- en Milieutechniek B.V. is gericht op het verantwoord uitvoeren van asbest en sloop gerelateerde werkzaamheden en streeft ernaar om in haar bedrijfsvoering te voldoen aan de eisen met betrekking tot kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Ze zijn verantwoordelijk voor de levering van her te gebruiken materialen, de verwerking hiervan en kennis over sloopmaterialen.
Delen