Materialen & hergebruik

CIRCULAIR BOUWEN

Grondstoffen raken op en dat gebeurt veel sneller dan we denken. Toch wordt minder dan 3% van alle sloopmaterialen hoogwaardig hergebruikt binnen de bouw. De grootgebruiker van grondstoffen notabene! Dat drastische verandering nodig is in de bouwwereld, is dus duidelijk. Maar hoe?

In plaats van onze grondstoffen nog verder uit te putten, wordt er voor de bouw van het Resource House enkel materiaal gebruikt dat duurzaam is gewonnen. Zo bestaat maar liefst 66% al uit hoogwaardig hergebruikt materiaal! Het streven is het woningontwerp in de komende jaren zo ver door te ontwikkelen dat we komen tot een hergebruikpercentage van 100%. Dit doen we samen met kennisinstellingen als de ZUYD Hogeschool en andere ervaren partners die zich inzetten voor een circulaire economie. Het Resource House voldoet aan de voorwaarde dat we binnen een gesloten systeem aan het einde van het economische proces over dezelfde grondstoffen beschikken als bij aanvang. Daarmee elimineren we afval: WASTE? NO WAY!

[lvca_piecharts bar_color=”#b8c100″ per_line=”1″][lvca_piechart_item percentage=”66″ stats_title=”HERGEBRUIK”][/lvca_piecharts]

NU

[lvca_piecharts bar_color=”#40b501″ per_line=”1″][lvca_piechart_item percentage=”100″ stats_title=”HERGEBRUIK”][/lvca_piecharts]

AMBITIE 2023

VAN SLOOPAFVAL TOT HUIS

De materialen waarmee we een Resource House bouwen hebben al een leven achter de rug en krijgen weer een nieuwe kans. Want weggooien van materialen die nog vele jaren meegaan, daar doen we niet aan. Het vertrekpunt bij de ontwikkeling van het Resource House is dus werken met materialen die we al hebben.

Een voorbeeld hiervan zijn de honderden houten balken die worden gered uit een sporthal in de regio die binnenkort gesloopt gaat worden. We zoeken dan nauwkeurig uit om hoeveel balken het gaat, van welke kwaliteit ze zijn, welke eigenschappen ze hebben etc. Al deze informatie wordt verzameld in een materialendatabase. Net voordat het pand gesloopt wordt, zorgen we ervoor dat de houten balken op een zorgvuldige manier worden gedemonteerd. Vervolgens gaan deze naar een sociale werkplaats, waar ze worden verwerkt tot nieuwe onderdelen voor het Resource House zoals de Reframes©. De circel is rond, bijna…

MATERIALENPASPOORT

Nu we al deze materialen hebben teruggebracht in het bouwproces, moeten we nadenken over hoe we ze in deze cirkel houden. Oftewel, hoe kunnen de grondstoffen in de toekomst wéér worden hergebruikt of gerecycled?

Om afvalstromen in de toekomst volledig te elimineren worden alle materialen zo in het Resource House toegepast, dat deze eenvoudig te demonteren en scheiden zijn. Elke woning krijgt een materialenpaspoort met daarin alle ‘ingrediënten’ van het huis, hoe deze materialen het beste gedemonteerd kunnen worden, welke eigenschappen en certificaten ze hebben en dus welke garantie over de kwaliteit gegeven kan worden. Dit maakt het mogelijk om de materialen opnieuw te kunnen gebruiken wanneer de eigenaar ze niet meer nodig heeft.

Delen