FAQ

Wanneer kunnen de Resource Houses geleverd worden?

De pilotwoning is op dit moment in ontwikkeling, naar verwachting zal de bouw van dit eerste Resource House starten in het kwartaal 2 van 2018. Wanneer de bouw is afgerond (naar schatting kwartaal 3 van 2018), zal de productie van de volgende woningen starten.

Wat kost een Resource House?

Het is de bedoeling de ‘standaard’ woning voor een startprijs van €100.000,- excl. BTW op de markt te zetten. In deze woning kun je zeer comfortabel wonen. Op basis van de aanvullende wensen en eisen van de opdrachtgever / bewoner(s) zal het ontwerp en daarmee ook de definitieve prijs worden bepaald.

Wat is een nul-op-de-meter woning en hoe bereiken jullie dit?

Nul-op-de-meter betekent dat de woning evenveel (of meer) energie opwekt als dat het nodig heeft voor de woning en het huishouden. Dit wordt ook wel energieneutraal genoemd. De bouwfysische eigenschappen van het gebouw, zoals een dik isolatiepakket en de thermische onderbrekingen in de houtconstructie, zorgen ervoor de dat energie die wordt verbruikt, zo min mogelijk verloren gaat. De energie wordt opgewekt aan de hand van zonnepanelen.

Hoe is de constructie van een Resource House opgebouwd?

De constructie van het Resource House is te vergelijken met houtskeletbouw, bestaande uit REFRAMES© die constructief zijn. De REFRAMES© zijn gemaakt van hergebruikt hout en andere hergebruikte materialen (zoals zonnepanelen, isolatiemateriaal, ruiten etc.).

Hoe weet ik dat de kwaliteit van de hergebruikte materialen (nog steeds) goed is?

De hergebruikte materialen worden in diverse momenten van het proces gecontroleerd op hun kwaliteit, zoals bij de winning van het materialen (zorgvuldige demontage bij sloop) en voordat het materiaal wordt toegepast in de REFRAMES©. Voor alle materialen die niet aan de kwaliteitseisen van betreffende toepassing voldoen, zal worden gekeken of deze op een andere manier kunnen worden hergebruikt.

Wat voor een fundering is benodigd voor het Resource House?

Afhankelijk van de grootte van het ontwerp wordt bepaald welke fundering wordt toegepast. Doorgaans, daar het een lichte houtconstructie betreft, is een plaatfundering een zeer geschikte toepassing.

De plaatfundering bestaat uit hoogwaardig Vandolith®, dat gemaakt is van reststoffen (recycling) en in tegenstelling tot een reguliere betonstrokenfundering een zeer CO2 arme bouwstof is. Daar bovenop is Vandolith® oneindig recyclebaar. Indien een constructie van een tijdelijke duur zou zijn of werkzaamheden bij een project leider ertoe dat er Vandolith® vrijkomt, kan de leverancier BAG deze altijd recyclen danwel accepteren. Indien het Vandolith® gefreesd wordt aangeleverd volstaat een eenvoudige behandeling om het Vandolith® weer direct te kunnen toepassen. De milieuhygiënische als fysische eigenschappen van het product blijven gewaarborgd.

Tevens biedt een plaatfundering veel flexibiliteit in het ontwerp. Mocht de bewoner na een tijd besluiten zijn of haar woning uit te breiden of het ontwerp aan te passen, geeft een plaatfundering deze vrijheid.

Hoe groot is een Resource House?

Het Resource House is uitermate flexibel en kan aangepast worden op elke woonbehoefte. De woning is opgebouwd uit prefab panelen van 120 cm * 305 cm. De uiteindelijke grootte, even als het aantal woonlagen, is afhankelijk van de wens van de opdrachtgever / bewoner(s).

Is het Resource House een tijdelijke woning?

Het Resource House kan dankzij het modulaire systeem eenvoudig worden uitgebreid, verkleind, opnieuw ingedeeld en zelfs worden verplaatst om in een breed spectrum van veranderende behoeften te voorzien. Het kan dus dienen als een tijdelijke woning, maar is ook prima geschikt om voor lange tijd op één plaats te blijven staan.

Hoe groot is het aandeel SROI (Social Return On Investment) bij de bouw van een Resource House?

Het percentage SROI op de loonkosten is bij de bouw van het eerste huis is minimaal 25%.

Hoe zit het met het onderhoud van de woning?

Wanneer de houtconstructie op een juiste manier behandeld wordt is de onderhoudsbehoefte sterk te beperken. Het ‘klik-klak systeem zorgt voor een eenvoudige montage en demontage, waardoor vervanging van enkele/losse REFRAMES© eenvoudig te realiseren is. De verbindingselementen zijn uitsluitend vanuit binnenshuis bereikbaar zodat optimale veiligheid en stabiliteit kan worden gegarandeerd.

Hoe lang duurt de bouw van een Resource House?

Doordat in het bouwproces gewerkt wordt met prefab panelen, wordt de bouwtijd aanzienlijk verkort. De REFRAMES© worden in een (lokale) werkplaats geproduceerd. Wanneer ze klaar zijn, worden ze getransporteerd naar de bouwlocatie waar binnen 1 maand het volledige casco wordt gerealiseerd (gemiddelde bouwtijd volledige reguliere woning = 4 maanden). Hetzelfde geldt voor de bouwtijd van een aanbouw of een renovatie, deze zal aanzienlijk korter zijn dan bij reguliere bouw.

Voldoet het Resource House aan de eisen van het Bouwbesluit?

Ja.

Ik vind de kleur van het voorbeeld ontwerp niet mooi, kan dit worden aangepast?

Absoluut. Zoals de afbeeldingen al suggereren betreft het een voorbeeld van het ontwerp en kan elk Resource House worden afgestemd op de wensen van de bewoner(s). Zo is de afwerking en tevens de kleur door de bewoners zelf te kiezen, waardoor het tijdloze ontwerp telkens een persoonlijk tintje krijgt.

Wordt de woning aangesloten op de riolering?

Ja. De woning is voorzien van de juiste aansluiting zodat deze op het gemeentelijke rioleringssysteem aangesloten kan worden.

Moet ik een omgevingsvergunning aanvragen voor het Resource House?

Doorgaans dient er inderdaad een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Hierop zijn achter uitzonderingen mogelijk: betreft het bijvoorbeeld een klein ontwerp zoals een tijdelijke aanleunwoning dat onder de 3 meter grens blijft, mag er afhankelijk van het bestemmingsplan vaak vergunningsvrij worden gebouwd.

Waar kan ik een Resource House kopen of reserveren?

Neem bij interesse contact met ons op via info@resourcehouse.nl of via het contactformulier.

STAAT JOUW VRAAG ER NIET BIJ?

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

Delen