Energieneutraal

100% COMFORT, ZONDER ENERGIEREKENING

Het huidige ontwerp van het Resource House is energieneutraal, dat betekent dat de woning evenveel (of meer) energie opwekt als dat het nodig heeft voor de woning en het huishouden. De bouwfysische eigenschappen van het gebouw, zoals een dik isolatiepakket en de thermische onderbrekingen in de houtconstructie, zorgen ervoor de dat energie die wordt verbruikt, zo min mogelijk verloren gaat. De energie wordt opgewekt aan de hand van zonnepanelen. Het Resource House heeft een EPC < 0,26, hiermee heeft de koper recht op een groene hypotheek.

NUL OP DE METER

Boven op deze basis worden bij seriematige productie de NOM woningen uitgewerkt, oftewel Nul-op-de-meter. Hierbij zijn de in- en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie (o.a. ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater gebruik) en het gebruik van huishoudelijke apparatuur op jaarbasis per saldo nul, onder standaard klimaatcondities zoals die gelden in Nederland en bij gemiddeld gebruik van de woning, zoals vastgelegd in de ontwerpuitgangspunten en onderbouwd door Nederlandse normen.

Een Nul-op-de-Meter woning kan voldoen aan de eisen voor de EPV wetgeving, dat weer interessant is voor woningcorporaties.

Delen