Wij geloven in een toekomst waarin de huizen die we bewonen en de gebouwen waarin we elkaar ontmoeten, bijdragen aan het realiseren van een 100% circulaire economie.

Wij herwaarderen sloopmaterialen door ze digitaal op te slaan en wij hergebruiken ze door er op -basis 100% duurzame Reframes© van te maken. Ze vormen de basis van Resource Houses die solitair, als aanbouw of in serie gebouwd worden. Het innovatieve concept resulteert in betaalbare, onderhoudsarme en energie neutrale woningen.

Dit is een oplossing voor het milieu- en kostenbewust herbestemmen van vastgoed. Woningcorporaties, (semi)overheden en particulieren kunnen hiermee investeren in seriematige, duurzame en kostenbesparend woningen waarmee ze bijdragen aan hun duurzaamheidsdoelstellingen en invulling geven aan hun MVO- en SROI-ambities.

SUSTAINABLE

RESOURCE SOLUTIONS

IN SAMENWERKING MET

Delen